Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διευκρινίσεων επι της διακήρυξης Β΄Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την  επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου"Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών"

Διαβάστε τις Διευκρινήσεις

Διαβάστε τις πληροφοριες για την Διαλειτουργικότητα