Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης Β΄ Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

 Εισαγωγή

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

LOGOS plagio EE 3