Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της διακήρυξης που αφορά το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ.

Διευκρινήσεις

LOGOS plagio EE 3