Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α' Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε μορφή pdf)   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοος (σε μορφή word)

LOGOS plagio EE 3