Προσωπικός Ιατρός

Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής σας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός σας σε αυτό. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να δηλώσετε τον προσωπικό ιατρό της επιλογής σας.


  Πρόσβαση στο Σύστημα ΠΦΥ