Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2021
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2019
Μηνιαίες Εκθέσεις ΕΣΕΠΣ - ΗΛΙΟΣ Έτους 2020
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας
Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης
ΟΠΕΚΑ Επίδομα Παιδιού (Α21) 2019
Αποτελέσματα της υπ'αριθμ. 4/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κοινωνικό Μέρισμα
Παράταση διακοπής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης μέσω ΑΑΔΕ, για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια Taxisnet
Πρόσβαση πολιτών στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας