Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου

Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Φορέας Πρότασης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού (hardware) και βασικού λογισμικού για την εγκατάσταση και λειτουργία του και η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

  • Εκπόνηση μελετών και διαμόρφωση προτάσεων (Μελέτη Εφαρμογής, εισηγήσεων επί σειρά θεμάτων, όπως διαδικασίες, κωδικοποιήσεις, κανόνες ελέγχου, δείκτες μέτρησης απόδοσης κλπ).
  • Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του συστήματος. Περιλαμβάνει κλασσική εκπαίδευση διαχειριστών και βασικών χρηστών (power users) και διαμόρφωση περιβάλλοντος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας και ασφαλισμένους.
  • Υποστήριξη δράσεων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας. Περιλαμβάνει ημερίδες, workshops και άλλες δράσεις προώθησης της αλλαγής.
  • Συντήρηση και Υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών / διαχειριστών του για 2 ½ έτη από την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας. Περιλαμβάνεται αποκατάσταση προβλημάτων, βελτιώσεις του συστήματος, υποστήριξη στη διαχείριση παραμετρικών αρχείων και καθημερινής λειτουργίας του συστήματος, υποστήριξη χρηστών μέσω κέντρου επικοινωνίας / help desk κλπ.

Αναμενόμενα Οφέλη:

  • Εξορθολογισμός των διαδικασιών συνταγογράφησης παραπομπής  εξετάσεων και μείωση των δαπανών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  • Προάσπιση της υγείας και περιορισμού της ταλαιπωρίας των ασφαλιζόμενων.
  • Παροχή αναβαθμισμένης επιστημονικής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας.
  • Διαμόρφωση πολιτικών στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου.