Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τίτλος Έργου Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφωνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Φορέας Πρότασης Υπουργείο Υγείας
Δικαιούχος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Φορέας Λειτουργίας Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Σύντομη Περιγραφή

Το έργο σαν αντικείμενο έχει την πλήρη κάλυψη των Μονάδων Υγείας της χώρας με εφαρμογές RIS PACS. Σε κάθε μονάδα υγείας θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός για την λειτουργία των εφαρμογών αλλά και διαγνωστικός εξοπλισμός ώστε οι ωφελούμενες μονάδες υγείας να μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τις ακτινοδιαγνωστικές σειρές και εικόνες παράλληλα με την εγκατάσταση συστήματος RIS.

Παράλληλα το έργο σχεδιάζεται ώστε να παρέχει σε όλες τις μονάδες υγείας τον αρχικό εξοπλισμό και υποδομή  ώστε να μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο των διαδικασιών της διαχείρισης ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων ηλεκτρονικά και να αποθέτουν το σύνολο της πληροφορίας τόσο τοπικά όσο και κεντρικά μέσα από το νεφουπολογιτιστικό σύστημα VNA που θα παρασχεθεί από το Δημόσιο.

Το έργο θα έχει σαν τελικό αποτέλεσμα τη διαχείριση του συνόλου των ακτινοδιαγνωστικών δεδομένων της χώρας κεντρικοποιημένα και δίνοντας την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ακτινοδιαγνωστικές τους εξετάσεις μέσα από κεντρικοποιημένη πύλη, συμπληρωματικά με τον ατομικό φάκελο των πολιτών. Το έργο θα καλύπτει τον βασικό εξοπλισμό για τις μονάδες υγείας και το σύνολο των αναγκαίων αδειών χρήσης για τα έτοιμα λογισμικά καθώς επίσης θα καλύπτει πλήρως τις ακτινοδιαγνωστικές ανάγκες των μονάδων υγείας χωρίς να σταματά σε καμία περίπτωση τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελούνται από τα εξειδικευμένα λογισμικά που συνοδεύουν τον ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό των μονάδων υγείας. Οι λειτουργικότητες του έργου θα χωρίζονται σε αυτές που εκτελούνται εντός νοσοκομείου και αυτές που εκτελούνται εκτός του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας.