Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στο έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στην πορεία υλοποίησής της στα ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία, αναφέρθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε κ.Σφυρόερας Βλάσης στο πλαίσιο του 4ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα «Μνημόνιο και Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη

από την Πανελλήνια  Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι) στις 18 Ιουνίου 2011. Σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και του τρόπου Εκτέλεσης Συνταγών Φαρμάκων πραγματοποιήθηκε από τον κ.Μαραγγέλη Γιάννη, Υπεύθυνο Έργου Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε.