Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τα έργα υποδομών και πληροφορικής στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας τα οποία διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ παρουσίασε ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών που διοργανώθηκε από το Greek ICT Forum στο Μουσείο Μπενάκη την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012.

Στο συνέδριο συμμετείχε πλήθος πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών παραγόντων του τομέα ΤΠΕ με βασικό θεματικό άξονα:"Επιχειρήσεις & Κράτος, Μπροστά στις Τεχνολογικές Προκλήσεις"

 

Δείτε την παρουσίαση του Δ/νοντος εδώ