Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Τις δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που σχεδιάζει και υλοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. παρουσίασε ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Βλάσης Σφυρόερας στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που διοργάνωσε το ICT Forum στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την Τρίτη 25 Ιουλίου.

Δείτε την Παρουσίαση εδώ