Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μία ακόμα παρουσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., με τη συμμετοχή της στο Pharma & Health Conference 2012. Το συνέδριο, εν μέσω της πιο κρίσιμης περιόδου για το ελληνικό σύστημα υγείας και παρουσία της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υ.Υ.Κ.Α.,

διοργάνωσαν τα Money Conferences και το περιοδικό Pharma & Health Business, την Τρίτη 17 Ιουλίου στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Μεταξύ τον ομιλητών, στο Panel ΙII , με θέμα “Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης” ήταν και ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε κ.Βλάσης Σφυρόερας.

 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Δείτε την παρουσίαση του Δ/νοντος Συμβούλου