Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα "Ηλεκτρονική Συνταγογραφηση-Παρακλινικές Εξετάσεις: To επόμενο Βήμα", διοργάνωσε η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δελτίο Τύπου
Παρουσίαση Δ/νοντα Συμβούλου Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (κ.Σφυρόερα)
Παρουσίαση Προέδρου Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (κ.Πάγκαλου)
Παρουσίαση Προέδρου Ο.Π.Α.Δ. (κ.Σουλιώτη)
Παρουσίαση Συμβούλου Γ.Γ.Κ.Α. (κας Λάμπρου)

Φωτογραφικό Υλικό