Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (National Contact Point for eHealth - NCPeH)
 
 
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί  Ανοικτό Διεθνή Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Ηί.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη. 
 
 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Διακήρυξη εδώ  

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  

 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το Έργο «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων προληπτικών εξετάσεων και Υπηρεσίες Call Center στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Διακήρυξη εδώ  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ   Ανοικτο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» 
 
 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας»
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας»
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ»
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Υπηρεσίες Ανανέωσης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών“