Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το Έργο «Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων προληπτικών εξετάσεων και Υπηρεσίες Call Center στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Διακήρυξη εδώ  :

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :