Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ   Ανοικτο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) & Υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε»