Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γαι την υλοποίηση του εργου  :
«Υπηρεσίες Ανανέωσης των Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας των  Πληροφοριακών Συστημάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών“