Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ «Υπηρεσίών Oracle Cloud υποδομής για την λειτουργία της εφαρμογής MyHealth σε έξυπνες κινητές συσκευές»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ