Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Μηχανισμός Υποστήριξης για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Διευκρινίσεις εδώ