Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας»

Διακήρυξη εδω 

Ε.Ε.Ε.Σ  εδω