Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακηρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου  : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» για διάστημα 24 μηνών .

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε. Σ  εδώ