Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ :«Υποστήριξη, Ανασχεδιασμός, Ανάπτυξη λειτουργικοτήτων Υπαρχουσών Εφαρμογών &  Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών , καθώς και η Παραγωγική τους Λειτουργία, στα πλαίσια της Υποστήριξης που παρέχει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ

 

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Απαντητικό έγγραφο διευκρινίσεων εδώ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας  Διαγωνισμού εδώ