Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) με πρόσκληση τριών (3) οικονομικών φορέων για την ανάληψη του έργου εξάπλωσης της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ)

Απόφαση διενέργειας