Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια προεκτυπωμένου εντύπου ταχυπληρωμών για τις ανάγκες του ΟΑΕΕ.

Διακήρυξη