Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 6 μηνών την παροχή υπηρεσιών γραμμής άμεσης βοήθειας (HELP DESK)

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις