Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών το έργο συντήρησης εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ.

Διακήρυξη