Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, του Η/Ζ & του υποσταθμού για περίοδο ενός έτους με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις