Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 5.500.000 φακέλων (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης) για τις ανάγκες διαφόρων εξυπηρετούμενων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Ασφαλιστικών Φορέων.

Διακήρυξη