Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας 1 έτους με δικαίωμα προαίρεσης για 6 μήνες ακόμα

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις