Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη