Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρηση του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού