Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο προμήθειας-εγκατάστασης ψευδοροφών ορυκτών ινών για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρινήσεις

Σχέδιο 1 

 

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5