Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την αναληψη του έργου "Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί-Αποκατάσταση όψεων και Υγρομόνωση δώματος στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10"

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις

 

 

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7

Σχέδιο 8

Σχέδιο 9

Σχέδιο 10