Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθεια-κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και περσιδωτών μεταλλικών ρολλών για το ισόγειο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις (ΟΡΘΗ)

Σχέδιο 1

 

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7