Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια-εγκατάσταση αεραγωγών στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Σχέδιο 1

 

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7