Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή ηλεκτρικών και δικτυακών εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Σχέδια

Διευκρίνιση επί λοιπών σχεδίων