Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια-εγκατάσταση εσωτερικών θυρών στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διευκρινήσεις

Διακήρυξη

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7