Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων για ένα έτος.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις