Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10"

Διευκρινίσεις