Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης του υπάρχοντος συστήματος IP τηλεφωνίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την επέκταση την τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων του.

Διακήρυξη