Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών προεκτυπωμένων εντύπων με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πάρουν τα σχετικά δείγματα από τα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 - Τμήμα Διαγωνισμών - 3ος όροφος.

Διακήρυξη