Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια προϊόντων λογισμικού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη