Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Διακήρυξη