Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 120 μικροϋπολογιστών

Διευκρινήσεις