Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 120 μικροϋπολογιστών

Διακήρυξη