Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο μετάπτωσης εφαρμογών απο τον κεντρικό υπολογιστή IBM1 στο σύστημα M5000 TS

Διακήρυξη