Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του πρόχειρου  επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων και υαλοπινάκων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ένα (1) έτος.

Διευκρινήσεις