Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για δέκα (10) μήνες.

Διευκρινίσεις