Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού  διεθνούς επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια Υπηρεσιών Αδειοδότησης και Υποστήριξης Λογισμικού διάρκειας ενός (1) έτους"

Διακήρυξη