Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την  υλοποίηση  του έργου "Προμήθεια υπηρεσιών αδειοδότησης και υποστήριξης λογισμικού διάρκειας 1 έτους"

Διακήρυξη